УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Собственост

Настоящият сайт е собственост на фирма „КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на фирма „КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта www.client-guru.com единствено за търговски цели, ако изрично не е договорено друго със „КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“.

Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към www.client-guru.com – за интернет сайтове.

Сайта на „КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“ – www.client-guru.com e създаден с цел сътрудничество на различни онлайн търговци, целящи да изобличат некоректни, фалшиви и/или злонамерени клиенти.
Докладваните данни – имейл и/или телефон на некоректен, фалшив и/или злонамерен клиент не се считат за лични данни и не нарушават 

Сайт www.client-guru.com има право да премахва от базата си данни, съдържащи:

• Недействителни телефонни номера и/или имейли;

• Фирми – потребители, които злоупотребяват с основната идея и концепция на сайта;

• Потребители, които не са реални юридически лица по смисъла на закона;

„КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“ има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност

„КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“ прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“ не носи отговорност за:

• Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;

• Информацията, включена в сайтовете, към които в www.client-guru.com са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;

• Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта. 

Конфиденциалност

„КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“ се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните.

„КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до „КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“ на следния имейл адрес: info@client-guru.com.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или Условията за ползване на сайта.

Обезщетения

„КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД“ си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.client-guru.com.

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

Използвайки платформата вие се съгласявате с нашите Условия зя ползване